Bookmaker artbetting.co.uk - Bet365 review by ArtBetting.co.uk

Bookmaker artbetting.gr - Bet365 review by ArtBetting.gr

Germany bookmaker bet365 review by ArtBetting.de

Premium bigtheme.net by bigtheme.org

Bilimsel Makale Nedir?

admin 27 Aralık 2014 0

Bilimsel Makale Nedir?

Bilimsel makale, alanında uzmanlaşmış kişilerin, üzerinde çalıştıkları konu hakkında, uzun araştırmalar sonucu topladıkları bilgileri belli kurallar çerçevesinde geniş bilim çevrelerine aktardığı raporlardır. Bilimsel makalede amaç, bir sorun belirtmek değildir. Uzman soruna çare bulmuş olmalı ve makalesinde bulduğu çareleri meslektaşlarıyla paylaşmalıdır. Üzerinde çalışılan konular akademik konulardır. Varılan sonuçlar belli kaynaklar, belgeler ve alıntılarla kanıtlanmalıdır. Amaç  en sade ve doğru biçimde çalışmayı aktarmak olmalıdır.

Bilimsel makalede yazarın amacı, anlaşılmaktır. Yaptığı tüm araştırma ve çalışmalarının sonucunda ulaştığı tezi kanıtlamak niyetindedir. Kanıtlayabilmek için ondan önce ortaya çıkmış tüm anti tezleri çürütüp yepyeni bir algı yaratma peşindedir. Öğretici yazı türünde, tamamen ağırbaşlılık içinde, kolay anlaşılır bir dille çalışmasını ifade etmelidir. Uzmanlık alanına ait terimlerden yararlanmalı, daha önce varolan kaynaklardan, yapılmış araştırmalardan çalışmasını sürdürmeli, bilinmeme olasılığına karşı kimi sözcük ve sözcük grupları için bir sözlük oluşturmalıdır.

Makaleye konacak başlık, makalenin içeriğini tam anlamıyla ortaya koyan, ilgi çekici bir başlık olmalıdır. Başlık seçiminde titiz ve seçici davranılmalıdır. Makaleye uygun ve etkileyici bir başlık verilmesi, konunun daha kolay anlaşılmasını sağlaması için de önemlidir.

Bilimsel Makale

Bilimsel Makale

Makalenin anlatımına başlamadan önce yazının başında kısa bir özet bulunması, araştırmanın okuyucu kitlesi tarafından daha iyi değerlendirilmesine olanak sağlar. Okuyucunun, yazının kendisine katkı sağlayıp sağlamayacağını görmesi yada içerikle ilgili fikir edinebilmesi özetin gerekli olduğunu gösterir. Özet 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalı ve kelimelerin her biri konuyu desteklemelidir.

Bilimsel makalede de, her öğretici metinde olduğu gibi giriş, gelişme, sonuç bölümü vardır. Bu bölümler boyunca yazar kesinlikle sade, mecazsız ve ciddi bir dil kullanmalıdır. Bölümler, üzerinde çalışılmış konudan sapmadan, yer yer tekrarlamalar yapılarak aktarılmalıdır. Makalenin öz olması gerekir. Ancak öz olması, kısa olması anlamına gelmez. İyi bir makalede konu her yönüyle ele alınmalı, uzman kendi görüşlerini örneklerle sunmalı, açıklayıcı anlatım tarzı kullanılmalıdır.

Giriş bölümü makalenin en kısa kısmıdır. Bu bölümde ele alınmış olan konu hakkında kısaca bilgi verilir. Makalenin devamı hakkında verilen bir harita olmalıdır. Okuyucu kitlesi neyin hakkında araştırma yapıldığını, nasıl çalışıldığını ve ne sonuçlara varıldığını bu bölümde bulmalıdır.

Gelişme bölümü, konunun en derin ve uzun işlenildiği kısımdır. Makalenin yaratılış hikayesi, ne tür çalışmalarda bulunulduğu, sonuçların neler olduğu ve bu sonuçların hangi tezleri çürüttüğü çeşitli ispatlarla ortaya konur. Bu bölüm makale yazarının araştırma sonuçlarını kanıtlayacağı bir alandır. Tezinin doğruluğunu kanıtlamak için her tekniğine başvurabilir, tezi destekleyecek her düşüncesini aktarabilir. Bunların sonucunda konuşmalarının doğruluğunu okuyucuya ispat etmiş olacaktır. Bu bölüm  makaledekilerin kanıtlanması için oldukça önemlidir.

Sonuç bölümünde, buraya kadar anlatılan tüm araştırma özetlenir. Konunun ana hatlarıyla tekrarlanıp sonuca ulaştırıldığı kısımdır. Burası makalenin zirve noktasıdır. Yazının ana fikrine ulaşılır ve yazar bir iki etkileyici cümle içinde çalışmasını tamamlar.

Bilimsel Makale nasıl yazılır ve nereye gönderilir pdf dosyası indir http://fenbilens.omu.edu.tr/UserFiles/file/Fen%20Bilimleri%20G%C3%BCnleri%201.pdf

Bilimsel makale örnekleri,siteleri,örnekleri pdf word,bilimsel makale nasıl yazılır ? bilimsel makale arama siteleri,bilimsel makale nedir,bilimsel araştırma yöntemleri,makale örnekleri.

Leave A Response »